Jesteś tutaj: Strona główna » Artykuły » Efektywna nauka » Pamięć robocza

Pamięć robocza

Krzysztof Pietraszek
Pamięć robocza
Pamięć robocza to brama do naszego umysłu. Informacje właśnie przez nią trafiają do naszego magazynu wiedzy, czyli pamięci długotrwałej. Pamięć robocza przechowuje również dane przetwarzane na bieżąco. Także w niej dokonują się podstawowe operacje intelektualne.
Podobnie, przy przypominaniu, informacja jest wydobywana poprzez pamięć roboczą.

W artykule Jak działa pamięć wspomniano, że informacje docierają do mózgu ludzkiego z szybkością 1000 Mb/s. Niektóre źródła oceniają tę szybkość nawet na 100 Gb/s, czyli 100 000 000 000 bitów/s.

Pojemność pamięci roboczej u dorosłego człowieka oceniana jest na 80 bitów. Tyle jesteśmy w stanie przyjąć przy pełnym napięciu uwagi – 80 z 100 000 000 000 bitów w ciągu każdej sekundy. Tak. Tylko tyle!
Skąd wzięła się liczba 80 bitów?


O sprawności umysłowej decydują następujące czynniki:

  1. Szybkość przetwarzania informacji, czyli to, jak szybko informacje, które do nas dotarły, zostaną opracowane.

Określa się ją w bitach na sekundę (b/s). Im większą szybkość przetwarzania informacji ma dany człowiek, tym więcej ich może przyjąć w ciągu sekundy.

Poszczególne osoby bardzo różnią się pod względem tej wielkości.
Na przykład, średnio, studenci medycyny przetwarzają informację w tempie 20 bitów/s. Ogół ludzi dorosłych 15 bitów/s. Osoby na granicy niedorozwoju umysłowego od 9 do 10 bitów/s.

Oznacza to, że średnio, przeciętny dorosły człowiek może przetworzyć 15 bitów informacji w ciągu jednej sekundy. Przetworzyć, czyli zmagazynować w pamięci i ponownie odtworzyć.
Przykładowo, odpowiada to zapamiętaniu i odtworzeniu od dwóch do trzech liter podanych w "nielogicznej" kolejności.

  1. Czas trwania teraźniejszości, czyli okres, w którym informacje są na krótko zatrzymane i traktowane jako informacje bieżące.

Wielkość ta waha się, w zależności od ogólnej wydolności umysłowej, w granicach od 4 do 8 sekund. Czyli, przeciętny dorosły człowiek, przy maksymalnym natężeniu uwagi, może utrzymać daną informację cztery do ośmiu sekund. Najczęściej jest to 5 sekund.


Pojemność pamięci roboczej wylicza się z iloczynu szybkości przetwarzania informacji i czasu trwania teraźniejszości.
Przy naszych danych: 16 x 5 = 80 bitów.
Oznacza to, że u przeciętnego dorosłego człowieka pojemność pamięci roboczej, inaczej, jego wydolność umysłowa to 80 bitów.

Tak więc, z miliarda informacji otrzymywanych co sekundę z otoczenia, filtry świadomości przepuszczają zaledwie 80.  A niektórzy twierdzą stanowczo i z przekonaniem, że w pełni obserwują rzeczywistość! Jednak, każda osoba może przyjąć za prawdziwą zupełnie inną rzeczywistość!
Liczba możliwych kombinacji przy filtrowaniu 80 informacji ze 100 000 000 000 jest niewyobrażalnie wielka.
Nawet, gdy dwie osoby zwracają uwagę na ten sam obiekt, to widzą go inaczej. Odbierają przecież nieco inny zestaw informacji i, co ważniejsze, różną ilość informacji.

Dwa przykłady z dziedziny komunikacji:
Aleksander dysponuje czasem trwania teraźniejszości wynoszącym siedem sekund i wypowiada trzy słowa na sekundę. W ciągu siedmiu sekund przekazuje więc dwadzieścia jeden słów.
Jan natomiast dysponuje tylko pięciosekundowym czasem trwania teraźniejszości. Ma przy tym zdolność rozumienia trzech słów w ciągu sekundy.
Oznacza to, że po wchłonięciu piętnastu słów jego pamięć robocza jest pełna. Włącza się jego naturalna „blokada informacyjna”. Sześć słów różnicy trafia w „próżnię”. W najlepszym wypadku, te braki są przez Jana uzupełniane według jego własnego sposobu pojmowania.
W procesie komunikowania się Aleksandra z Janem schemat taki powtarza się ciągle.
Dlatego informacje Aleksandra, mimo jego dobrej woli, nie trafiają do Jana lub trafiają w zafałszowanej formie. Nieporozumienia są więc z góry zaprogramowane. A przyczyną jest pamięć robocza.
Siedmiolatek ma pojemność pamięci roboczej na poziomie 30 procent pojemności pamięci roboczej nauczyciela.
W wieku 15 lat ma pamięć roboczą o średniej szybkości przetwarzania informacji ok. 14 bitów na sekundę. Najczęściej, od kilku już lat, wzrostem przewyższa nauczyciela. Dopiero jako siedemnastolatek dysponuje mniej więcej szesnastoma bitami.
Nauczyciel, z kolei, odnosi rozwój fizyczny na płaszczyznę rozwoju umysłowego. Oczekuje tak samo silnie rozwiniętych możliwości pojmowania. I więcej wymaga - zwłaszcza od uczniów wyrośniętych.
A dzieci i młodzież poniżej piętnastego roku życia nie są w stanie przyswoić dużych zespołów informacji - szczególnie tych, przekazywanych jednorazowo w bardzo skomplikowanych frazach.
Dodatkowo, mózg człowieka, szczególnie młodego, nie może jednocześnie przyjmować informacji z otoczenia i magazynować ich. Bez przerw w potoku słów blokuje się. Dlatego uczeń nie rozumie nauczyciela.

Od pamięci roboczej zależy, jak wiele informacji może być zmagazynowanych w pamięci długotrwałej. Decyduje ona również o tym, ile danych może być wywołanych ponownie. Pamięć robocza jest najważniejsza w przyswajaniu, obróbce i odtwarzaniu informacji.
Jest jednak słabym punktem procesu przetwarzania informacji
.
Innymi słowy, każda informacja musi przejść przez ucho igielne pamięci roboczej. Dopiero wtedy może być zapamiętana lub odtworzona z pamięci i ponownie wykorzystana.

Dlatego pamięć roboczą warto poszerzać, rozciągać, a tym samym udoskonalać swoją sprawność umysłową. To można zrobić stosując odpowiedni, regularny trening.
Dzięki takiemu treningowi łatwiej jest myśleć, uczyć się, pracować, planować, dyskutować. Łatwiej o kreatywność, elastyczność, sprawność i skuteczność we wszelkich działaniach.

Jeśli przyspieszysz przetwarzanie informacji i zwiększysz czas trwania teraźniejszości w swojej pamięci roboczej, to będziesz szybciej i sprawniej postrzegał zmiany w otoczeniu, będziesz szybciej myślał, uczył się, planował i rozwiązywał problemy. Będziesz lepszy, szybszy i efektywniejszy nie tylko w testach, ale i na co dzień w szkole, na studiach i w życiu.

To jest klucz do twojego geniuszu!


Więcej praktycznych informacji o warunkach skutecznego uczenia się znajdziesz w innych artykułach działu Efektywna nauka.
Trening pamięci, również roboczej, przedstawiony jest tutaj »

Warunki przedruków

Możesz wykorzystać ten artykuł bezpłatnie na własnej stronie internetowej lub w czasopiśmie poza Internetem, pod warunkiem, że nie będziesz niczego zmieniać bez porozumienia ze mną oraz umieścisz aktywny link do źródła, czyli do mojej strony: https://www.superumysl.pl

SOCRATES Anna Pietraszek
Regulamin
Polityka plików cookies
1997 – 2022 Treningi sprawności i umiejętności poznawczych
Polityka prywatności RODO
© 2007 All Rights Reserved superumysl.pl
Wyłączenie odpowiedzialności Dane kontaktowe

Polityka plików cookies

Strona stosuje pliki cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Czytaj więcej
x